Important Dates

Login / SignUp Abstract Submission Hotel Reservation

Invited Speakers

Takashi Asano, Kyoto University, Japan

Benfeng Bai, Tsinghua University, China

Jiming Bao, University of Houston, USA

Qiaoliang Bao, Monash University, USA

Pierre Berini, University of Ottawa, Canada

Wenshan Cai, Georgia Institute of Technology, USA

Xinlun Cai, Sun Yat-sen University, China

Yangjian Cai, Soochow University, China

Huanjun Chen, Sun Yat-sen University, China

Huanyang Chen, Xiamen University, China

Kai Chen, Jinan University, China

Kuo-Ping Chen, National Chiao-Tung University, Taiwan

Xuewen Chen, Huazhong University of Science and Technology, China

Weiqiang Ding, Harbin Institute of Technology, China

Qiaoqiang Gan, The State University of New York at Buffalo, USA

Ying Gu, Peking University, China

Gagik Gurzadyan, Dalian University of Technology, China

Xiaoyong Hu, Peking University, China

Weida Hu, Shanghai Institute of Technical Physics, CAS, China

Zhifeng Huang, Hong Kong Baptist University, Hong Kong

Hajime Ishihara, Osaka University, Japan

Baohua Jia, Swinburne University of Technology, Australia

Kotaro Kajikawa, Tokyo Institute of Technology, Japan

Dong Ha Kim, Ewha Womans University, Korea

Donghyun Kim, Yonsei University, Korea

Jeongyong Kim, Sungkyunkwan University, Korea

Kyoungsik Kim, Yonsei University, Korea

Anders Kristensen, Technical University of Denmark, Denmark

Dangyuan Lei, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Tao Li, Nanjing University, China

Guixin Li, Southern University of Science and Technology, China

Zhiyuan Li, South China University of Technology, China

Wu Lin, Institute of High Performance Computing, Singapore

Haitao Liu, Nankai University, China

Laura Na Liu, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Germany

Yongmin Liu, Northeastern University, USA

Zhijun Liu, University of Electronic Science and Technology of China, China

Tadaaki Nagao, National Institute of Materials Science, Japan

Tatsunosuke Matsui, Mie University, Japan

Ting Mei, Northwestern Polytechnical University, China

Bumki Min, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea

Yuto Moritake, Tokyo Institute of Technology, Japan

David J. Norris, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Switzerland

Hiromi Okamoto, Institute for Molecular Science (IMS) and The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Japan

Bo Peng, University of Electronic Science and Technology of China, China

Ruwen Peng, Nanjing University, China

Bin Ren, Xiamen University, China

Lei Shao, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Gennady Shvets, Cornell University, USA

Shulin Sun, Fudan University, China

Junichi Takahara, Osaka University, Japan

Takuo Tanaka, RIKEN, Japan

Yi Tian, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

Kosei Ueno, Hokkaido University, Japan

Jianfang Wang, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Lingling Wang, Hunan University, China

Pan Wang, King's College London, UK

Shuming Wang, Nanjing University, China

Jeong Weon Wu, Ewha Womans University, Korea

Qihua Xiong, Nanyang Technological University, Singapore

Ting Xu, Nanjing University, China

Tian Yang, Shanghai Jiaotong University, China

Yuanjie Yang, University of Electronic Science and Technology of China, China

Taka-aki Yano, Tokyo Institute of Technology, Japan

Xinping Zhang, Beijing University of Technology

Zhangkai Zhou, Sun Yat-sen University, China

Bingsuo Zou, Beijing Institute of Technology, China


And more to be announced.